pecat
Facebook
CIPA GRES
Print  |  E-mail

Cipa Gres fabrika iz Italije poznata po proizvodnji tehnickih granita koji se najvise koriste na mestima sa velikom frenkvencijom ljudi. Kvalitet je glavna odlika ove granitne keramike koja se proizvodi u razlicitim debljinama od 7 mm do 14 mm u dimanzijama od 20x20, 30x30, 40x40.....

 


Posetite web sajt proizvođača.