pecat
Facebook
RAGNO MARAZZI
Print  |  E-mail

"RAGNO daje kvalitet savremenom životu, prekrivajući unutrašnje prostore proizvodima od keramike koji su inovativni i prepoznatljivi po svom dizajnu i stilu." Ovo je nova misija kompanije RAGNO i izraz je njene nove, kreativne i provokativne ličnosti.

RAGNO experimentiše kako sa novim tako i sa starim materijalima i tehnologijama, posebno sa onima koje već neko vreme nisu u široj upotrebi i kojima RAGNO daje novu estetsku "Renesansu".

Ragno nema strah od izazova i razmišljanja van konvencionalnih okvira, pri tome sposoban da bude dinamičan i da pozitivno utiče na dizajnere i kupce koji žele da budu potpuni gospodari svog životnog prostora. Sve je ovo podržano kvalitetom i nasleđenom tradicijom koje su odlike RAGNO brenda već duže od 50 godina.

Posetite web sajt proizvođača.